TARİFE CETVELİNİN 72. FASLINDA YER ALAN BİR KISIM DEMİR ÇELİK EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANMAKTA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 15 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Resmi Gazetenin 18.04.2020/31103 tarih/sayısında yayımlanan 2423 sayılı Karar kapsamında, Türk Gümrük Tarife Cetveli 72 Fasıl altında sınıflandırılan bir kısım Demir Çelik ürünlerinin ithalatında uygulanmakta olan Gümrük Vergisi oranları yeniden belirlenmiştir. Düzenleme kapsamında;

Yeniden belirlenen vergi oranlarının 15.07.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacağı belirtilmiştir.  (2756 Sayılı Karar ile bu tarih 30.09.2020 olarak revize edilmiştir.) (2955 Sayılı Karar ile bu tarih 31.12.2020 olarak revize edilmiştir.)

Bahse konu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı. 2423)

Tüm Haberler