AB MENŞELİ OLMAYAN BİR KISIM KOZMETİK, TEMİZLİK MÜSTAHZARI VE IŞIK TEMİNİNDE KULLANILAN MUMLARIN İTHALATI İHTİSAS GÜMRÜKLERİNDEN YAPILACAKTIR

Resmi Gazetenin 02.06.2020/31143 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 166) çerçevesinde, AB menşeli olmayan bir kısım kozmetik, sabun, temizlik müstahzarı, aydınlatma amaçlı mum gibi eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin ihtisas gümrüklerinden yapılmasına yönelik düzenleme getirilmiştir. Özetle;

- Tebliğe konu eşyaların GTİP numaraları liste halinde yayımlanmış olup, Adana, Ankara, Dilovası, Erenköy, İzmir ve Muratbey Gümrük Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

- Dahilde İşleme, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalatlar, ihraç edildikten sonra geri gelen, miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen eşyalar uygulamadan istisna tutulmuştur.

- Bahse konu Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO-166)


Tüm Haberler