YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 29.06.2021/31526 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)’’ ile, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddeleri ve eklerinde değişikliğe gidilmiştir. Özetle;

Çevre yatırımı tanımı, ‘’ TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az %15 oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları” şeklinde revize edilmiştir.

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için bölgesel bazlı asgari sabit yatırım tutarları artırılmış, yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların oranı, belgede kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %50’sinden %25’ine düşürülmüştür.

Makine ve teçhizat bedelinin %5’ine kadar yedek parça ile, Ek-8’de yer alam makine teçhizatın Gümrük Vergisi muafiyeti uygulanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebileceği belirtilmiştir.

Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış/yenileştirilmiş makine teçhizatın temin edilemeyeceği belirtilmiştir.

Ek-8’de yer alan makine teçhizatın, kullanılmış/yenileştirilmiş olarak belge kapsamında temin edilemeyeceği belirtilmiştir.

Faiz veya kâr payı destek şart ve oranlarında, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi destekleri, öncelikli yatırım konuları ile alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlara ilişkin maddelerde bir kısım değişiklikler yapılmıştır.

‘’Bölgesel Desteklerden Faydalanacak Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Ve Tutarları Veya Kapasitelerine İlişkin Tablo’’ revize edilmiştir.

Ek-8 olarak ihdas edilen ve GTİP bazında 174 satırdan müteşekkil tablo muhteviyatı makine/teçhizat Gümrük Vergisi Muafiyeti kapsamından çıkarılmıştır.
  
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı. 4191)


Tüm Haberler