2017/9759 KARAR KAPSMAINDA BAZI TESLİM/İŞLEMLERE KONU DAMGA VERGİSİ, KDV ve ÖTV ORANLARINDA DÜZENLEMEYE GİDİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 03.02.2017/29968 tarih/sayısında yayımlanan 2017/9759 sayılı Karar’da özetle;

Resmi olarak düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde Damga Vergisi sıfırlanmıştır.

Bir kısım konut teslimlerinde KDV oranları yeniden belirlenmiş, bir kısım konutlarda %18 oranlı KDV uygulamasına geçiş süreci 31.03.2017 tarihinden, 30.09.2017 tarihine ötelenmiştir.

2017/13033 sayılı Kararnamenin eki Karar’a ekli I. Sayılı Liste (%1 oranında KDV oranı tatbik edilen)’nin aşağıda belirtilen 19 sırası ‘’19-Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri’’ olarak değiştirilmiş, aynı listenin 20. Sırası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu minvalde değiştirilen 19 ve yürürlükten kaldırılmış bulunan 20 sıralarda zikredilen ürünlerdeki KDV beyanlarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

’19. Sıranın Eski Hali:‘’19-Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)’’

Yürürlükten Kaldırılan 20. Sıra:‘’ 20-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.’’

Karar eki 1 sayılı Cetvel muhteviyatı bir kısım mobilya ve şiltelerde 30.04.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, KDV oranı, %8 olarak belirlenmiştir.

İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin 10000 TL’yi aşan kısmının yılı içinde aide edileceği belirtilmiştir.

Tarife Cetvelinin 8901 pozisyonunda yer alan 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileriile deniz dışındaki sularda seyretmeye mahsus yolcu ve gezinti gemilerinde, Tarife Cetvelinin 8903 pozisyonunda yer alan yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolarda ÖTV oranı sıfırlanmıştır.

Karar eki 2 sayılı Cetvel muhteviyatı bir kısım klima cihazlarında, bir kısım soğutucu/ısıtıcı gurubundaki ürünlerde, bir kısım Çamaşır/bulaşık/çamaşır kurutma makinelerinde, vakumlu elektrik süpürgelerinde, ev ve mutfak işlerinde kullanılmaya mahsus bir kısım elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlarda, elektrikli ani su ısıtıcıları, elektrikli ortam ısıtıcıları ve bir kısım elektrikli berber malzemelerinde ÖTV oranı sıfırlanmıştır.

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan bahse konu Karar ekte sunulmuştur.

EK 1 - 2017-9759 SAYILI KARAR


Tüm Haberler