FORKLİFTLER İLE KALDIRMA, ELLEÇLEME TERTİBATLI YÜK ARABALARININ İTHALİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ TAHSİL EDİLECEKTİR

Resmi Gazetenin 12.12.2019/30976 tarih/sayısında yayımlanan 1822 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar kapsamında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8427 numaralı pozisyonunda yer alan Forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarının ithalatında %6 ile %6,5 oranlarında İlave Gümrük Vergisi (İGV) alınmasına karar verilmiştir.

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya ve Singapur menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesinin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

Bahse konu Karar yayımı tarihinden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girecektir.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI. 1822)


Tüm Haberler