TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ İHRACATINDA DÖNEMSEL DÜZENLEMELER YAPMAYA YETKİLİ KILINDIĞI TARIM/HAYVANSAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN TABLO REVİZE EDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 04.03.2022/31768 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat. 2022/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat. 2022/2)’’ kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu tarım/hayvansal ürünlere ilişkin tablo kapsamı genişletilerek revize edilmiştir. Bu bağlamda;

Tabloya konu tarım/hayvansal ürünlerin ihracatında piyasa arz/talep dengesi, menfi fiyat hareketleri vs. durumlar göz önünde bulundurularak dönemsel bazda ihracat kısıtlamaları, kayıt altına alma, izleme vs. gibi önlemler söz konusu olabilecektir.

Bahse konu düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat. 2022-1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat. 2022-2).docx

Tüm Haberler