ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNE HAİZ EŞYANIN İTHALAT VE İHRACATI

Resmi Gazetenin 18.06.2019/30805 tarih/sayısında elektronik kimlik bilgisine (IMEI numarası) haiz eşyanın ithalat & ihracatında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak, İthalat 2019/9 ve İhracat 2019/5 sayılı Genelgeler yayımlanmıştır. Genelgelerde  Özetle;

IMEI numarasını haiz eşyanın ithalat & ihracatında IMEI numarası uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden BTK’ya başvuru yapılacaktır. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole müteakip, BTK tarafından uygunluk yazısı düzenlenecektir. Bu yazı beyannamenin tescili aşamasında gümrük idaresince aranacaktır.

IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmayacaktır (Cep telefonu ihracatı hariç). Ancak, Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapılmasından ithalatçı & ihracatçılar sorumlu tutulmuştur.

Uygunluk yazıları düzenlenirken, GSMA (Global System for Mobile Communications Association) verileri esas alınarak, cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı veya IMEI bilgisinin değiştirilmiş olma durumlarının kontrol edileceği belirtilmiştir.

Bahse konu Tebliğ’ler yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girecektir.

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT. 2019-19)

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT. 2019-5)


Tüm Haberler