BİR KISIM VALFLERİN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KIYMET KRİTERLİ GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 16.06.2022/31868 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Bir kısım valf’lerin ithalatında 2018/6 sayılı kıymet kriterli gözetim uygulamasına ilişkin tabloda revizeye gidilmiştir.

Özetle;

8424.90.80.00.19 ve 8481.80.79.00.00 GTİP kapsamındaki yangın söndürme tüpü tetikleri, birim gümrük kıymeti 12 USD olacak şekilde gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.  

Daha evvel 8481.80.11.00.00 GTİP kapsamındaki karıştırıcı valfler için 15 USD olarak uygulanmakta olan birim gümrük kıymeti, 20 USD olacak şekilde arttırılmıştır.

Daha evvel 8481.80.81.00.00 GTİP kapsamındaki küresel ve konik valfler için 12 USD olarak uygulanmakta olan birim gümrük kıymeti, 20 USD olacak şekilde arttırılmıştır.

Düzenlemeler Tebliğin yayım tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girecektir.

Gözetim (2018-6) Tebliğinde Değişiklik.docx

Tüm Haberler