AKÜMÜLATÖR İTHALATINDAKİ KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Bilindiği üzere 14.03.2009 tarihi itibariyle 2009/5 sayılı Tebliği  kapsamında bir kısım Akümülatörlerin ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulanmaktadır.

 

Konuya ilişkin Resmi Gazetenin 01.03.2018/30347 tarih/sayısında yayımlanan ekli 2018/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile, 2009/5 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılarak aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere bazı değişiklik/ilaveler yapılmıştır.

 

Tebliğ kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen gümrük kıymetinin altındaki fiyata haiz ithalatlarda, yurtdışı gider beyanı ile fiyat tamamlaması yapılarak ithalat yapılması mümkündür. Aksi durumda Tebliğ eki belge/bilgiler nezdinde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurulup Gözetim Belgesi alınması gerekmektedir.

 

Formun Üstü
G.T.İ.P. Formun Altı
Eşya Tanımı/Madde Adı Ölçü Birimi Birim Gözetim Kıymeti (USD/Ölçü Birimi)    
(YENİ HALİ)
CIF Kıymet (USD/Adet)
 
 
(ESKİ HALİ)
8507.10.20.00.11 Ağırlığı 5 kg'ı geçmeyenler (Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter / Sıvı elektrolitle çalışanlar) Adet 15 15
8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg'ı geçenler  (Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter / Sıvı elektrolitle çalışanlar) Adet 45 45
8507.10.80.00.11 Ağırlığı 5 kg'ı geçmeyenler  (Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter / Sıvı elektrolitle çalışmayanlar) Adet 15 15
8507.10.80.00.12 Ağırlığı 5 kg'ı geçenler  (Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter / Sıvı elektrolitle çalışmayanlar) Adet 60 120
8507.20.20.00.11 Traksiyoner akümülatörler  (Kurşun asitli / Sıvı elektrolitle çalışan) Hücre Adedi 70 120
8507.20.20.00.19 Diğerleri   (Kurşun asitli / Traksiyonel olmayan / Sıvı elektrolitle çalışan) Hücre Adedi 15 -
8507.20.80.00.00 Diğerleri   (Kurşun asitli / Sıvı elektrolitle çalışmayanlar) Hücre Adedi 15 -

 

EK 1 - Ekler (2018-3 Tebliğ)

EK 2 - İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2018-3)


Tüm Haberler