İTHALATA KONU BİR KISIM EŞYA İÇİN RİSK BAZLI KIYMET ARAŞTIRMASI UYGULAMASI DEVREYE ALINMIŞTIR.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Kıymet Araştırması Çalışması konulu 20.10.2020 / 58341131 tarih / sayılı yazılarında ithalat verileri ile Bakanlığa intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde bilimsel yöntemler kullanılması suretiyle düşük kıymet ihtimali bulunan beyannamelerin tespit edilip kıymet araştırmasına yönlendirilmesine ilişkin olarak risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının devreye alındığı belirtilmiştir.

Özetle;

Bu doğrultuda sistem tarafından tespit edilen beyannameler için ilgili muayene memuru ekranına uyarı mesajı düşecek ve sistem tarafından belirlenecek tahmini kıymet farkı için teminat alınması suretiyle kıymet araştırması prosedürü işletilecektir.

Kıymet araştırması Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012/29 sayılı Genelgeleri çerçevesinde yapılacak olup bahse konu eşyanın kıymetini tevsik edici bilgi/belgeler (Yurtdışı çıkış/ihracat beyannamesi, proforma fatura, kontrat/sözleşme vs.) talep edilecektir.

Kıymet araştırması sürecinde talep edilen bilgi/belgelerin ibraz edilememesi veya ibraz edilen bilgi belgelerin eşya kıymetini tevsik edecek mahiyette olmaması durumunda cezai risk ile karşı karşıya kalınma ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Gümrük Kıymeti (2012-29 Genelge)

Kıymet Araştırması Çalışması (GGM 58341131-20.10.2020 yazıları)


Tüm Haberler