2019 YILI DAMGA VERGİLERİ

Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetenin 30642/31.12.2018 sayı/tarihli 3. Mükerrer sayısında yayımlanan 63 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 2019 yılında tahsil edilecek olan ve Tebliğ eki (1) Sayılı Tablo kapsamında belirtilen Damga Vergileri %23,73 yeniden değerleme oranı baz alınarak yeniden belirlenmiştir.

Gümrük mevzuatının uygulanmasına yönelik olarak sıkça karşımıza çıkan bir kısım Damga Vergisi oran ve tutarları aşağıda belirtilmiş olup, anılan Tebliğ ve eki tablonun tamamı ekte sunulmuştur.

BELLİ BİR PARAYI İHTİVA EDEN MUKAVELE, TAAHHÜTNAME, TEMLİKNAMELER : Binde 9,48

TAŞIMA SENETLERİ : 0,70.- TL

KONŞİMENTOLAR : 14,80.- TL

MENŞE VE MAHREÇ ŞAHADETNAMELERİ : 25,10.-TL

ORDİNO : 0,70.- TL

ÖZET BEYAN FORMLARI : 11.- TL

GÜMRÜĞE VERİLEN BEYANNAMELER : 97,10.- TL

I. SAYILI TABLO

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO. 63)


Tüm Haberler