BİR KISIM DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Resmi Gazetenin 02.10.2018/30553 tarih/sayısında yayımlanan ‘’138 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’’ ile bir kısım demir çelik ürünleri ithalatında 17.10.2018 tarihinden itibaren geçici 200 gün süreyle CİF kıymetin %25’i oranında teminat alınması suretiyle Ek Mali Yükümlülük tahsiline karar verilmiştir.

 

Soruşturma sonucunda alınan önlemin kesin hale getirilmesi durumunda teminata bağlanan tutar hazineye irad kaydedilecektir. Kesin önlemin daha düşük oranda olması durumunda fark teminat, önlemin tamamen kaldırılması durumunda teminatı tamamı iade edilecektir.

 

Karar eki tabloda GTİP numaraları belirtilen eşyaların ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyeti için, ürün gurubu bazında belirtilen miktarlarda ‘’Genel Tarife Kontenjanı’’ açılmıştır.

 

Ayriyeten Karar’a konu EK-2’de yer alan ülkeler menşeli olanların ithalatında, ek mali yükümlülük muafiyeti için her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172.934 ton geçmemek üzere, toplam 518.803 ton ‘’Belirli Ülkeler Tarife Kontenjanı’’ açılmıştır.

 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatlarda kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması halinde ek mali yükümlülük teminata bağlanmayacağı gibi, bu kapsamdaki ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyecektir.

 

Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ kapsamında Tarife kontenjanlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirlenecektir.

Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı. 138)


Tüm Haberler